KÄMPAMÖSSANS FÖRENING

Verksamhetsberättelse

1 september 2021 – 31 augusti 2022

Styrelsen för KÄMPAmössans förening, 802530-1501, med säte i Täby avger följande verksamhetsberättelse:

Föreningen startades den 26 mars 2020 och har som ändamål att verka för välgörenhet kopplad till barn med svåra sjukdomar.

 

3 protokollförda styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret:

                      23 september – konstituerande

                      16 oktober – styrelseinternat, Marias landställe

                      28 augusti – inför årsmötet

Vi har under verksamhetsåret övergått till en annan modell av beslutsprotokoll som består av en beslutslogg baserad på de beslut som styrelsen fattar genom vår interna kommunikationskanal i verktyget Slack. Under de omständigheter som rått under året med bl a begränsningar av fysiska möten, har detta varit en nödvändighet för oss för att upprätthålla en smidighet i styrelsearbetet.

1 medlemsmöte har hållits under året, ordinarie årsmöte den 23 september 2021.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Carina Nycander– ordförande

Linda Kedland – ekonomiansvarig

Erika Hagwall – sekreterare

Maria Dahlin – ledamot

Jenny Helsing – ledamot

Valberedning – Rut Hagwall

Alla personliga insatser i föreningens arbete är på frivillig basis och inget arvode utgår för detta arbete. 

Antal medlemmar med erlagd medlemsavgift den 31 augusti 2022 uppgick till 61 personer.

Betydande händelser under verksamhetsåret:

På grund av de restriktioner som funnits i samhället har föreningen inte kunnat genomföra alla de aktiviteter och fysiska möten som låg i planen inför verksamhetsåret. Trots detta har följande aktiviteter kunnat genomföras:

 • 23 september – föreningens årsmöte hölls digitalt via Teams
 • 27-28 september – försäljning av mössor i samband med att Forum för dataskydd hade sin årliga konferens på Münchenbryggeriet
 • 10 oktober – Åkersberga höstmarknad
 • 16 oktober – En medlem sålde på sin båtklubb
 • 16-17 oktober - styrelseinternat
 • 23-24 oktober – Uppsala-event för anhöriga som mist någon i barncancer
 • 20 november – Spin of Hope, Sickla (Team Rynkeby, Stockholmslaget)
 • 27 november – Åkerstorp julmarknad
 • 2 december – SEB
 • 12 december – Danderydsgårdens julmarknad
 • 18 december – ICA Maxi Barkarby
 • 12 februari – Challengize Winther Marathon vid Edsviken
 • 26 mars – Spin of Hope, Täby (Team Rynkeby, Täbylaget)
 • Fox of Hope – Team Rynkeby Stockholm
 • 12 maj – vinprovning arrangerad av en medlem
 • 12 maj – Skolloppet, Rosendalsskolan, Vallentuna
 • 6 juni – pop-up stora vid Wira Bruk tillsammans med Toveli art
 • 27 augusti – pop-up store vid Challengize Summer Marathon utanför Edsvikens konsthall

All försäljning vid våra event och genom vår webbutik har skett till förmån för Barncancerfondens arbete för svårt sjuka barn.

1 ordinarie nyhetsbrev har skickats ut till medlemmarna under året.

Årets donation till Team Rynkeby – God Morgon Täbys insamling blev 170 000 kronor, checken överlämnades till lagkapten Jan Aronsson den 17 oktober. Detta verksamhetsår har även Team Rynkeby Stockholm sålt mössor. Deras check från KÄMPAmössan blev 5 515 kronor.

Produktsortimentet har under året utökats ytterligare med skoväskor, matlådeväskor och datafodral. Samtliga dessa produkter tas fram av återbrukade tyger samt skänkta tyger från Snickers Workwear och FOV Fabrics i Borås. I övrigt när det gäller material har vi fått en donation på tyg från SDS Life Science samt kraftigt rabatterade priser hos Textilpoolen i Brottby.

Vi blev under våren momspliktiga vilket medförde en mindre justering i vår prismodell. Det positiva med momshanteringen är dock att vi nu kan köpa in tyger och material momsfritt, vilket på sikt kommer att kunna påverka vårt resultat positivt.

Vi har under året sett en kraftig ökning av beställningar i vår webbutik då vi inte har kunnat hålla event i den mängd vi har önskat, och vi ser det mycket positivt att våra kunder hittar till våra digitala kanaler.

Trots att större delen av detta verksamhetsår fortfarande har varit starkt påverkat av den distanserade vardagen vi behövt hålla, har KÄMPAmössan ändå gjort ett fint resultat med många aktiviteter som alla varit kopplade till insamlingen till förmån för Barncancerfonden. Det har ökat vår synlighet och stärkt vårt varumärke ytterligare. Vi ser därför fram emot kommande verksamhet med stor glädje och förväntan!

För styrelsen,

Erika Hagwall

Tillagd i varukorgen